Föredrag & vandringar

Mina föredrag ackompanjeras av bildvisning. Jag tar med all teknik till er, ifall ni inte har sådan själv, och ni står för filmduk eller en vit vägg som jag kan projicera bilder mot.

Boka en vandring

Vill du boka en egen vandring för en grupp/företag så går det utmärkt – välkommen att höra av dig! Här är ett smakprov på några teman på såväl vandringar som föredrag. Fler finns!

vandringar i urval

En promenad genom stan

Utifrån boken med samma namn, där jag och fotograf Urszula Striner jämför gamla Malmömiljöer med nya, berättar jag historiska händelser som har koppling till bilderna.

Paulikyrkogårdarna

Historia, malmöbor och gravstensmode från 1870 till idag. En särskild vandring är Dolda kvinnor på Paulikyrkogårdarna.

Det litterära Malmö på kyrkogårdarna

Malmöitisk litteraturhistoria i sten.

I de dödas vilorum

Malmös begravningsplatser i ord och bild (föredrag). Kultur, historia, religion, politik och personöden på stadens 18 begravningsplatser.

I kvarteren kring S:t Johannes

Här möter du en dansk reformator, åldrade tjänsteandar, en socialminister och en ledamot i Svenska Akademien. Vi pratar kring hur staden har utvecklats och kikar på arkitektur och intressanta byggnader. Choklad- och arbetarhistoria bjuder turen också på.

Öden från fängelset i 1800-talets Malmö

Berättelser om skiftande människoöden ur fängelsearkiven i artonhundratalets Malmö. Det finns del 1 och del 2 av denna föreläsning. Bygger delvis på min kandidatuppsats i historia.

Händelser och personer från det medeltida Malmö

Sillen gick till och staden växte. Vi vandrar i spåren av det medeltida Malmö och lyfter fram olika personer som verkat i vår stad samt hus och byggnader som fanns då – och nu.

Från soirée dansante till miljonprogrammet

Personer och händelser ur Rosengårds historia. Vi färdas 200 år på 90 minuter och hinner med familjen Kockums epok på Rosengård fram till 60-talets byggnation av miljonprogrammet. Bygger på min magisteruppsats i historia.

Ruskigt och räligt ur Malmös historia

Sammansvärjningar, en obstinat urmakare och en pestepidemi som nästan satte hela staden ur spel. Bygger delvis på min b-uppsats i historia.

Möllevången i mitt hjärta

Personer och händelser ur Möllevångens historia. En klassisk arbetarstadsdel i Malmö som befolkats med författare, politiker och vanliga knegare. Vi lyfter fram personöden, arkitektur, arbetsplatser och nöjesetablissemang.

Bland häxor och backabusar

personer och händelser ur Kirsebergs historia. Här brände man häxor och här utspelade sig gasdramat i Kirsebergsgatan. Vi kikar på förstadens gamla pittoreska hus, rundar vattentornet och Tjyvaparken på väg ner mot Östergård. Några idrottsprofiler från stadsdelen lyfts fram, liksom de som höll till i Tattardalen.

Folkets Park genom tiderna

Frans Suell och Anna Cajsa af Trolle öppnade en park för malmöborna redan i början av 1800-talet. Mer än 200 år senare är det fortfarande en plats för nöjen och rekreation, och mycket har hänt sedan starten. Vi lyfter fram några öden och personer ur det förflutna.

Malmökvinnor ur historien

Oberättade historier om intressanta kvinnoöden från Malmö.

Ärtholmens sommarstad genom tiderna

Lantgården som blev ett hem för ogifta, ensamstående unga mödrar och senare ett populärt vattenhål för odlare. Ärtholmens sommarstad har funnits sedan 1940.

Kändisar från mina kvarter

Möllevången har fostrat poeter, författare och en statsminister. Här får ni möta dem i ord och bild.

Kvinnornas frigörelse måste vara kvinnornas eget verk

En föreläsning om kvinnorna som arbetade politiskt och kämpade för rösträtt och andra reformer i Malmö.

Raka rör – historien om Kal P Dal

En föreläsning i ord, bild och ton om rock´n roll-legenden Kal P Dal. Föredraget bygger på den bok jag tillsammans med Peter Dahlqvist skrev om Kal P Dal.

Det gamla slottets historier

Människor och händelser kring slottet Malmöhus genom århundradena.

Den ökända hästen från Troja – ord som motstånd hos Karl Gerhard

Berättelsen om en fyraminuterskuplett som skapade dramatik ända upp på regeringsnivå och om motståndsmannen Karl Gerhard.

Gustav Adolfs torg i Malmö

Vad har hänt på eller vid stadens pampiga torg? Byggnader, miljöer och människor under 210 år.

Södra Förstadsgatan

En vandring genom en lång gata och nerslag i sådant som hänt där under seklernas gång.

I kvarteren kring Caroli kyrka

I ord och bild. Berättelser från medeltiden och framåt. Vi rör oss i Jerusalemsgatan, Grönegatan och mer eller mindre försvunna gator och får färgstarka berättelser från förr.

En vandring på Gamla Väster

Med hjälp av gamla bilder rör vi oss i en snitslad bana och lyfter allt från Bomullsväveriet till Baldakinen och däremellan ryms 650 kilo choklad, jeans från Engelbrektsboden och frågan om vem Agnes egentligen var?

Berömda människor som varit i Malmö

Absolut inte trekungamötet. Verkligen inte Carl von Linné. Tänk istället på lite udda händelser utanför boxen, mer avslöjar jag inte. Men det blir skojigt. Och ganska otippade personer och händelser.

Kvinnorna som blev gator i Malmö – vilka var dom?

Vilka var Elsa Andersson, Ellen Dieden och Beritta Gurris och varför har de fått ge namn åt gator i Malmö? Och Agnes, vem var hon? Hette hon ens Agnes? Vilka 1700-talssystrar har gett namn åt två gator och vilket historiskt par har en gata vardera?