Våren 07

2014/04/02
  • Studier i Historia med kulturanalys 41-60 poäng på Malmö Högskola. Parallellt med detta olika skrivuppdrag.