2023

2022/12/19
Tillsammans med tenoren och mångsysslaren Rickard Söderberg
hade jag glädjen att få vara paradutropare på Malmö stadion och inviga World Pride 2021.

* Januari 4: Föredrag för Rebeckalogen S:ta Magnhild.
* Januari 26: Föredrag för Odd Fellows seniorer i ämnet ”Berömda människor som varit i Malmö”.
* Januari 26: Föredrag om ”Berömda människor som varit i Malmö” för föreningen TT
* Januari 30: Föredrag i Bunkeflo strandkyrka i ämnet ”Berömda människor som varit i Malmö”.

Kommande uppdrag:

* Februari 15: Stadsvandring för Boplats Syd.

* Mars 1: Föreläsning ”Öden från fängelset i Malmö” för Dammfri Musik & Kultur”.
* Mars 5: Föredrag för en bostadsrättsförening på deras årsmöte.
* Mars 6: Föredrag för Rotary Triangeln i ämnet ”Gamla kyrkogården”.
* Mars 13: Föredrag om Kal P Dal för PRO Konsulten.
* Mars 16: Föredrag Berömda människor som varit i Malmö, del 1 på Café Sommaren.
* Mars 24: Föredrag för Teleseniorerna.

* April 12: Föredrag på Malmö mot Diskriminerings årsmöte.
* April 26: Vandring i Kirseberg med Aktiva Seniorer.

* Maj 10: Vandring i Kirseberg med VISIONs pensionärssektion.
* Maj 11: Historisk promenad i östra Malmö med PRO.
* Maj 14: Vandring på Pauli mellersta kyrkogård med Oxie Härads Hembygdsförening.
* Maj 23: Vandring på Kirseberg för MKB.