2019

2018/12/11
Barnvagnspromenad för ABF på Kirseberg. Jeanette Rosengren står bakom den blå barnvagnen. Foto: Anna-Margrethe Thagaard

Evenemang 2019
* Jan 14: Föreläsning om Möllevångens historia för Aktiva Seniorer.
* Jan 17: Föreläsning på Tuppen om händelser, byggnader och människor kring Gustav Adolfs torg.
* Jan 21: Föreläsning på Enebacken om Kirsebergs historia för Studieförbundet Vuxenskolan.
* Jan 26: Föreläsning om fängelset i Malmö på 1860-talet, på Vellinge bibliotek.

* Feb 11:  Föreläsning för SPF Oxie om Öden från fängelset i Malmö.
* Feb 12: Föreläsning på Trelleborgs bibliotek om Öden från fängelset i Malmö.
* Feb 19: Föredrag om Möllevången på Havsuttern.
* Feb 25: Föredrag om Paulikyrkogårdarna på Café Lyckan, MKB.


* Mars 8: Föreläsning om Ruskigt och räligt ur Malmös historia för Vasaorden av Amerika.
* Mars 12: Föreläsning om Gustav Adolfs torg och Södergatan för Studieförbundet Vuxenskolan.
* Mars 14: Föredrag på Tuppen, några kapitel ur en kommande bok.
* Mars 15: Föreläsning om Gustav Adolfs torg och Södergatan för Mariakyrkan.
* Mars 18: Föredrag om Gustav Adolfs torg och Södergatan för Postens seniorer.
* Mars 20: Föreläsning för Malmö Damsällskap om historiska Malmökvinnor.
* Mars 28: Föreläsning för Odd Fellows pensionärer om Gustav Adolfs torg.
* Mars 28: Föreläsning för TT, Gamla Brogatan om Malmökvinnor genom historien.

* April 2: Kulturhistorisk promenad på Paulikyrkogårdarna och gamla judiska begravningsplatsen för PRO:s folkhögskola Gysinge.
* April 10: Föredrag om Kal P Dal för Alfa Lavals Guldklubb.
* April 16: Föredrag om Gustav Adolfs torg på Hyllie Folkets hus.
* April 25: Föreläsning för Husie husmodersförening om historien kring Gustav Adolfs torg.


* Maj 5: Vandring på Pauli norra kyrkogård och judiska begravningsplatsen med Golden Ladies.
* Maj 7: Föreläsning på Havsuttern i Studieförbundet Vuxenskolans regi.
* Maj 16: Vandring på S:t Pauli mellersta kyrkogård med ett kvinnonätverk.
* Maj 20: Vandring med chefer i Malmö stad i kvarteren kring Möllevången.


Kommande evenemang

* Juni 4: Föredrag om Kirsebergs historia för Postens seniorer.
* Juni 11: Vandring i kvarteren kring S:t Johannes kyrka med Aktiva seniorer.
* Juni 13: Föredrag om Kal P Dal på Medborgarhuset i Eslöv.
* Juni 19: Historisk rundvandring i centrala Malmö med Malmö universitet.

* Augusti 6: Historisk promenad i Malmö Folkets Park för Malmös mötesplatser.

* September 12: Föredrag på Tuppen om Södra Förstadsgatan och andra gator. Gamla Malmö i ord och bild.

* Oktober 10: Vandring vid Gustav Adolfs torg med PRO Centrum.